Visie Cultuur Onderwijs, Popwise:

Popwise is ontstaan vanuit het idee om het muziekonderwijs te vernieuwen, meer leerling gestuurd en vooral een zelfsturend onderwijs platform te creëren. De docenten zijn daarbij een coach en het leren buiten de lessen wordt extra gestimuleerd en onder de aandacht gebracht. 21st Century Skills en het leren met motivatie als motor zijn daarbij de rode draad.

Naast privé lessen, en leerlingen met elkaar muzikaal kennis te laten maken (skills overschrijdend) is Popwise erop gericht een cultuur partner voor scholen/instellingen te zijn. Of het nu gaat om muziekonderwijs in de primaire vorm, of muziek verweven in leerarrangementen. Muziek is niet alleen het bedienen van een instrument, of op een juiste manier toepassen van de muzikale regels. Muziek betekend ook creëren, proberen,  samenwerken, ontwikkelen van creativiteit, problemen oplossen en plannen. Juist deze vaardigheden zijn de toegevoegde waarde die muziekonderwijs kan brengen. Hierin ligt een taak, en zeker ook expertise bij ons!

Met betrekking tot de samenwerking met scholen, zowel basis- als middelbare scholen ziet Popwise kansen om muziek te combineren met andere competenties (veelal de bekende vaardigheden) als rekenen, taal of kennisoverdracht van welke vorm dan ook. Vooral door middel van  muziek kunnen andere aspecten van de benodigde kennis en vaardigheden aangeboden worden. Daarbij zijn leerarrangementen een mooi middel die samen met het school team en Popwise docenten ontwikkeld kunnen worden. Maar niet alleen binnen school liggen mogelijkheden voor het muziekonderwijs. Ook daarbuiten kan muziekonderwijs een brug vormen tussen “schooltijd” en “vrije tijd”. Buitenschoolse opvang is met name nu een populaire vorm voor cultuuraanbieders om zich op te richten. Samenwerking kan ook tot stand komen door bijvoorbeeld huisvesting voor cultuuraanbieders te bieden in ruil voor projecten op deze school. De uitdaging zit hem in het zoeken naar meer van dit soort win-win situaties.

Er zijn ook andere manieren om samenwerkingen te bewerkstelligen. Binnen de visie van Popwise past bijvoorbeeld ook een samenwerking met de plaatselijk middenstand. Cultuur, en in ons geval muziek, zou overal zichtbaar moeten zijn en beleeft moeten kunnen worden!

Een speerpunt voor de toekomst is het mengen van online lessen met reguliere les. Blended Learning. De wereld speelt zich steeds meer online af, en de online wereld dringt steeds meer de wereld binnen. Het internet is een hele mooie tool om cultuur naar een groter publiek te brengen. Daarnaast bied de online wereld nog andere mogelijkheden om de bestaande lessen te ondersteunen. 24/7 lesmateriaal beschikbaar, onder begeleiding van een expert, zelf kunnen bepalen wat je wanneer leert. De leerling/cursist heeft zijn eigen leerlijn in de hand, en leert wellicht buiten de les meer dan in de les zelf.