Onze visie op muziekeducatie

Popwise is ontstaan omdat we het muziekonderwijs willen vernieuwen. Onze uitgangspunten zijn:

  • leerlinggestuurd werken
  • cultuurpartner zijn voor onderwijs en (lokaal) bedrijfsleven.
  • blended learning

Leerlinggestuurd

Onze docenten zijn coach, maar de motor van het leren is de motivatie van de leerling. We begeleiden leerlingen bij het aanleren van 21st Century Skills. Ook stimuleren we het leren buiten de lessen. We bieden privélessen en daarnaast laten we leerlingen met elkaars muziek kennismaken doordat ze samenspelen.

Cultuurpartner

Popwise is een cultuurpartner voor scholen en instellingen, doordat we muziekonderwijs geven, muziek verweven in leerarrangementen,  buitenschoolse muziekprojecten kunnen aanbieden en samenwerken met lokale bedrijven.

  • Door muziekonderwijs leren leerlingen vaardigheden aan zoals creëren, proberen, samenwerken, ontwikkelen van creativiteit, problemen oplossen en plannen. Die toegevoegde waarde kunnen wij door onze expertise in het onderwijs brengen.
  • Voor zowel basisonderwijs als middelbare scholen kan Popwise muziek combineren met andere leerstof zoals rekenen of taal. Door muziek in te zetten kunnen we benodigde kennis en vaardigheden vernieuwend aanbieden of andere aspecten van de leerstof belichten. Daarbij zijn leerarrangementen een mooi middel. Deze kunnen Popwise-docenten ontwikkelen, samen met het schoolteam.
  • Popwise kan met muziekonderwijs een brug vormen tussen “schooltijd” en “vrije tijd”. Hiervoor kan samengewerkt worden met Buitenschoolse opvang of scholen die bijvoorbeeld hun faciliteiten beschikbaar stellen in ruil voor muziekprojecten op school. Popwise zoekt dit soort creatieve win-win situaties.
  • Binnen de visie van Popwise past ook de samenwerking met plaatselijke ondernemers. Wij vinden dat cultuur en muziek zichtbaar moeten zijn en door iedereen beleefd moeten kunnen worden!

Blended learning

We mengen ‘live’ muziekles met online lessen. Deze mix heet ‘blended learning’. Door gebruik van het internet kunnen we lessen ondersteunen en 24/7 lesmateriaal beschikbaar stellen. De leerling kan, in overleg met de begeleider, zelf bepalen wat er wanneer wordt geleerd. De leerling heeft zijn eigen leerlijn in de hand, en leert wellicht buiten de les meer dan in de les zelf.